Định nghĩa hóa đơn điện tử là gì?
Bảng báo giá khuyến mãi hóa đơn điện tử 2/9
Bảng báo giá khuyến mãi hóa đơn điện tử 2/9Bảng báo giá khuyến mãi hóa đơn điện tử 2/9
Trang chủ / Tìm hiểu hóa đơn điện tử / Định nghĩa hóa đơn điện tử là gì?

Định nghĩa hóa đơn điện tử là gì?

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ là gì? Là tập tin điện tử. Được khởi tạo, gửi, lưu trữ bằng phương pháp điện tử. Hóa đơn đã lập dưới dạng giấy nhưng xử lý,  truyền, lưu trữ và gửi bằng phương pháp điện tử không phải là hóa đơn điện tử

Dịch vụ hóa đơn điện tử là một trong những hình thức mới tại VN
Dịch vụ hóa đơn điện tử là một trong những hình thức mới tại VN

Lợi ích của hóa đơn điện tử

 1. Điều kiện sử dụng
 • Không bị hạn chế về điều kiện vốn
 • Thủ tục phát hành hóa đơn đơn giản:

+ Bước 1: Gửi quyết định áp dụng HĐĐT (PL1 – Thông tư 32/2011/TT-BTC)

+ Bước 2: Gửi Thông báo phát hành kèm hóa đơn mẫu.

 1. Tiết kiệm chi phí
 • Chi phí lưu trữ hóa đơn
 • Chi phí gửi hóa đơn
 • Hạn chế được vấn đề xử phạt mất cháy hỏng hóa đơn
 1. Hạn chế vấn đề làm giả hóa đơn
 2. Thuận tiện trong việc truy xuất hóa đơn

Sử dụng hóa đơn điện tử

 1. Điều kiện khởi tạo hóa đơn điện tử
 • Là tổ chức kinh tế có đủ điều kiện và đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế
 • Cơ sở hạ tầng: địa điểm, truyền tải, mạng, thiết bị
 • Nhân sự đề triển khai
 • Có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.
 • Có phần mềm bán hàng hoá, dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán
 • Có các quy trình sao lưu khôi phục dữ liệu
 1. Nội dung hóa đơn điện tử
 • Tên, ký hiệu, ký hiệu mẫu, số thứ tự
 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán
 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;
 • Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hoá, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ.
 • Chữ ký điện tử
 • Hóa đơn được thể hiện bằng
 1. Phát hành hóa đơn

Bước 1: Gửi quyết định áp dụng HĐĐT (PL1 – Thông tư 32/2011/TT-BTC)

Bước 2: Gửi Thông báo phát hành kèm hóa đơn mẫu.

Lưu ý: DN có thể tự xây dựng phần mềm hóa đơn điện tử hoặc thông qua tổ chức trung gian

 1. Sử dụng hóa đơn điện tử
 • Phải thông báo về việc sử dụng hóa đơn điện tử
 • Nội dung trên hóa đơn: Điều 6 Thông tư 32/2011/TT-BTC
 • Lập hóa đơn điện tử
 • Gửi hóa đơn điện tử theo thỏa thuận giữa bên mua và bên bán:
 • Gửi trực tiếp: gửi qua email, qua website
 • Gửi qua tổ chức trung gian
 1. Xử lý đối với hóa đơn đã lập
 • Hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, chưa cung ứng hàng hóa dịch vụ và chưa khai thuế nếu có sai sót: hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của người mua và lập hóa đơn thay thế
 • Hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử và lập hóa đơn điều chỉnh
 1. Một số lưu ý khi sử dụng HĐĐT
 • Hóa đơn điện tử phải lưu trữ 10 năm
 • Hóa đơn điện tử có thể chuyển đổi sang hóa đơn giấy: Chứng minh nguồn gốc hàng hóa, lưu trữ kế toán
 • Không cần phải có website

Để lại phản hồi

avatar