Hệ thống VBPL (Văn bản quy phạm pháp luật)
Hóa đơn điện tử az
Phần mềm bhxh
Trang chủ / Hệ thống VBPL (Văn bản quy phạm pháp luật)

Hệ thống VBPL (Văn bản quy phạm pháp luật)

Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật

Nghị định số 119/2018/NĐ-CP yêu cầu các DN phải sử dụng hóa đơn diện tử từ 1/11/2018

Theo như nghị định số 119/2018/NĐ-CP vừa mới được thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ngày 13/9/2018 thì sẽ áp dụng hầu hết các Doanh nghiệp đang kê khai thuế qua mạng đều phải sử dụng hoá đơn điện tử kể từ ngày 01/11/2018. Các nội dung chính của nghị …

Chi tiết »