Hệ thống VBPL (Văn bản quy phạm pháp luật)
Bảng báo giá khuyến mãi hóa đơn điện tử 2/9
Bảng báo giá khuyến mãi hóa đơn điện tử 2/9Bảng báo giá khuyến mãi hóa đơn điện tử 2/9
Trang chủ / Hệ thống VBPL (Văn bản quy phạm pháp luật)

Hệ thống VBPL (Văn bản quy phạm pháp luật)

Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật

Download bộ Luật Doanh nghiệp (2014)

luat-doanh-nghiep

Luật Doanh nghiệp đã được chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng ký thông qua ngày 26/11/2014 Bộ luật Doanh nghiệp gồm 10 chương, 213 điều Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 Tóm tắt các điều của luật doanh nghiệp: Điều 8. Nghĩa vụ của doanh nghiệp …

Chi tiết »