Hóa đơn điện tử AZ Invoice Archives - chữ ký số
Hóa đơn điện tử az
Phần mềm bhxh
Trang chủ / Hóa đơn điện tử AZ Invoice

Hóa đơn điện tử AZ Invoice

Dịch vụ hóa đơn điện tử Hóa đơn điện tử AZ Invoice

Dự thảo: Xổ số trên hóa đơn (invoice lottery) đang chờ lấy ý kiến của Bộ Tài Chính

   Ở Việt Nam, rất đông người tiêu dùng không có thói quen lấy hoá đơn khi mua hàng, điều này vô hình chung tạo điều kiện để tổ chức/cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ trốn thuế. Bên cạnh đó, các trường hợp không tính đúng, tính đủ doanh …

Chi tiết »