Hướng dẫn đăng ký thủ tục và phát hành hóa đơn điện tử
Bảng báo giá khuyến mãi hóa đơn điện tử 2/9
Bảng báo giá khuyến mãi hóa đơn điện tử 2/9Bảng báo giá khuyến mãi hóa đơn điện tử 2/9
Trang chủ / Tìm hiểu hóa đơn điện tử / Hướng dẫn đăng ký thủ tục và phát hành hóa đơn điện tử

Hướng dẫn đăng ký thủ tục và phát hành hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử –  Hiện nay, nhiều công ty và các doanh, hộ kinh doanh… khi áp dụng hóa đơn điện tử đang còn phân vân, thắc mắc về tính pháp lý và chưa hiểu rõ các bước thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử sao cho hợp lệ? Ngày hôm nay chuyên trang hóa đơn hóa đơn điện tử CÔNG TY TNHH ALPHA TECHNOLOGY sẽ hướng dẫn các bước thủ tục đăng ký và phát hành hóa đơn điện tử.

Bài viết liên quan:

Hóa đơn điện tử có giá trị về mặt pháp lý không?

Chính phủ và cơ quan thuế hiện nay đang khuyến khích các giao dịch kinh tế  chuyển đổi hóa đơn giấy truyền thống qua hóa đơn diện tử. Về mặt pháp lý thì hóa đơn điện tử có giá trị như hóa đơn giấy truyền thống. Để đăng ký & phát hành hóa đơn điện tử phải dáp ứng đầy đủ những thủ tục – quy trình của tổng cục thuế Việt Nam cũng như theo quy định đầy đủ về luật giao dịch của bộ tài chính và các văn bản dưới luật có liên quan.

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử do tập đoàn VNPT cung cấp
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử nằm trong nhóm hình thức hóa đơn được chính phủ quy định (Theo nghị định số  51/2010/ NĐCP ngày 14/05/2010 nghị định số 51/2010/ NĐCP ngày 14/05/2010 ) gồm:

1, Hóa đơn tự in (Hóa đơn giấy)

2, Hóa đơn đặt in (Hóa đơn giấy)

3, Hóa đơn điện tử

Các thủ tục và điều kiện để phát hành hóa đơn điện tử

Những điều kiện cần thiết để doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử:

  • Là tổ chức kinh doanh có đủ các điều kiện giao dịch trên nền tảng internet với cơ quan thuế và ngân hàng.
  • Có đăng ký và sử dụng chữ ký số (usb token) theo các quy định của Nhà Nước.
  • Cơ sở hạ tầng nền tảng internet phải đảm bảo ưu cầu truyền /nhận giữ liệu trên môi trường mạng tốt
  • Về nhân sự phải có nền tảng kiến thức tốt trong việc khởi tạo và sử dụng được hóa đơn điện tử.
Các doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử
Các doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử

Các bước và thủ tục cần thiết khi phát hành hóa đơn điện tử

Thủ tục phát hành hóa đơn điện tử gồm ba 03 bước đơn giản và nhanh chóng như sau:

Bước 1: Lập quyết định áp dụng hóa đơn điện tử (theo Mẫu số 1 Phụ lục của Thông tư 32)

Bước 2: Lập thông báo Phát hành hóa đơn điện tử (theo Mẫu số 2 Phụ lục của Thông tư 32)

Bước 3: Ký số vào hóa đơn điện tử mẫu

Các bước ở trên đây sẽ được gửi tới cơ quan thuế bằng cổng thông tin điện tử hoặc có thể in ra để gửi cho cơ quan này để cho đỡ mất thời gian.

Lưu ý:

Hiện nay, nhiều nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử đã tự viết & chạy “Phần mềm hóa đơn đơn điện tử” cho riêng mình nên khi triển khai hóa đơn điện tử chúng ta sẽ phải đăng ký thêm một bước nữa với phần mềm đó mà doanh nghiệp bạn sẽ sử dụng.

ALPHA TECHNOLOGY

kekhaidientu.com

Xem thêm: hóa đơn điện tử VNPT | chữ ký số

Để lại phản hồi

avatar