Nghị định số 119/2018/NĐ-CP yêu cầu các DN phải sử dụng hóa đơn diện tử từ 1/11/2018
Hóa đơn điện tử az
Phần mềm bhxh
Trang chủ / Hệ thống VBPL (Văn bản quy phạm pháp luật) / Nghị định số 119/2018/NĐ-CP yêu cầu các DN phải sử dụng hóa đơn diện tử từ 1/11/2018

Nghị định số 119/2018/NĐ-CP yêu cầu các DN phải sử dụng hóa đơn diện tử từ 1/11/2018

Theo như nghị định số 119/2018/NĐ-CP vừa mới được thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ngày 13/9/2018 thì sẽ áp dụng hầu hết các Doanh nghiệp đang kê khai thuế qua mạng đều phải sử dụng hoá đơn điện tử kể từ ngày 01/11/2018.

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử do tập đoàn VNPT cung cấp
Nghị định số 119/2018/NĐ-CP yêu cầu các DN phải sử dụng hóa đơn diện

Các nội dung chính của nghị định số 19/2018/NĐ-CP  phạm vi áp dụng bao gồm:

“2. Doanh nghiệp kinh doanh ở các lĩnh vực: điện lực; xăng dầu; bưu chính viễn thông; vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy; nước sạch; tài chính tín dụng; bảo hiểm; y tế; kinh doanh thương mại điện tử; kinh doanh siêu thị; thương mại và các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập hoá đơn điện tử đáp ứng lập, tra cứu hoá đơn điện tử, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định và đảm bảo việc truyền dữ liệu hoá đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế thì được sử dụng hoá đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế (trừ trường hợp nêu tại khoản

3 Điều này và trường hợp đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế) khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

3. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế thì sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.”

Video Tìm hiểu về hóa đơn điện

Download nghị định này về

kekhaidientu.com –  trên đây là một phần trích các nội dung trong nghị định số 19/2018/NĐ-CP vừa được thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Ký ngày 12/9/2018 vừa qua

Theo cổng thông tin chính phủ
chinhphu.vn

Có thể bạn quan tâm

Hướng dẫn cấu hình java cho trang nhantokhai và trang nopthue

Thông báo V/v Hướng dẫn cấu hình java trên ứng dụng iHTKK, NTĐT, eTax THÔNG …

Để lại phản hồi

avatar