Dịch vụ Hóa đơn điện tử, chữ ký số ALPHA TECHNOLOGY Uy Tín
Bảng báo giá khuyến mãi hóa đơn điện tử 2/9
Bảng báo giá khuyến mãi hóa đơn điện tử 2/9Bảng báo giá khuyến mãi hóa đơn điện tử 2/9

KHUYẾN MÃI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ - CHỮ KÝ SỐ

Hướng dẫn đăng ký thủ tục và phát hành hóa đơn điện tử

Các doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử –  Hiện nay, nhiều công ty và các doanh, hộ kinh doanh… khi áp dụng hóa đơn điện tử đang còn phân vân, thắc mắc về tính pháp lý và chưa hiểu rõ các bước thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử sao cho hợp …

Chi tiết »

Định nghĩa hóa đơn điện tử là gì?

Sử dụng hóa đơn điện tử như một công cụ không thể thiếu đối với các doanh nghiệp hiện nay

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ là gì? Là tập tin điện tử. Được khởi tạo, gửi, lưu trữ bằng phương pháp điện tử. Hóa đơn đã lập dưới dạng giấy nhưng xử lý,  truyền, lưu trữ và gửi bằng phương pháp điện tử không phải là hóa đơn điện tử Lợi …

Chi tiết »